Friday 7 March 2008

Javna tribuna za svobodo gibanja in pravico do bivanja

Socialni center Rog, prosilci za azil, ljudje brez papirjev, društvo Afriški center in Nevidni delavci sveta (IWW) organiziramo javno tribuno za Svobodo gibanja in pravico do bivanja. 1) Na javni tribuni bomo prosilci za azil, ljudje brez papirjev, delavci, ki delajo v RS na podlagi delovne vize, begunci in drugi razpravljali o: izginjanju pravice do azila v RS in EU; kriminalizaciji prosilcev za azil, ki se med drugim kaže v vse pogostejšem odrejanju pridržanja prosilcev za azil na zaprtem (...)

Sunday 10 February 2008

Izjava Socialnega centra Rog o dogajanju v Azilnem domu na Viču in poziv k ukrepanju

V Azilnem domu na Viču (v nadalj. AD) so se zadnje tri tedne dogajale stvari, ki zbujajo zaskrbljenost. Te so v prvi vrsti posledica kriminalizacije prosilcev za azil in strukturnega nasilja, ki se izvaja nad njimi v vse ostrejši obliki. Ta se kaže v vse pogostejšem odrejanju pridržanja prosilcev za azil na zaprtem oddelku AD, kjer velja strog zaporniški režim. 1. POSKUS SAMOMORA V AZILNEM DOMU Prosilca za azil iz Rusije sta bila prijeta 8. februarja zvečer. Zoper njiju je bilo odrejeno (...)

Wednesday 23 January 2008

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) zahteva boljše življenjske razmere za migrantske delavce

K problemu bivanjskih razmer v delavskih domovih je pristopila tudi največja slovenska sindikalna zveza, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), ki je nad zatečenim stanjem ogorčena, zahteve stanovalcev na Poljanski 66 pa je prek svojih dveh sindikatov – Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS) in Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije (SDGD) - jasno podprla. ZSSS in njeni sindikati so se zavezali, da bodo prispevali svoj delež k reševanju (...)

Tuesday 22 January 2008

Stališča IWW do odgovorov Snage d.o.o na skupne zahteve

Stanovalci delavskega doma na Poljanski 66 in stanovalci drugih delavskih domov v Ljubljani ter aktivisti in aktivistke Socialnega centra Rog smo združili svoje glasove v gibanju IWW – Invisible Workers of the World, Nevidni delavci sveta, Nevidljivi radnici svijeta. Na skupščini stanovalcev delavskega doma na Poljanski 66 v Ljubljani, ki je bila 9. januarja 2008, in na skupščini IWW v Socialnem centru Rog smo sprejeli skupna stališča do odgovorov Snage d.o.o. z dne 21. decembra 2007. Odgovor na (...)

Friday 21 December 2007

Javno, zasebno, skupno

V soboto 22. decembra ob 14. uri na Fakulteti za družbene vede, v pred. št. 8 (Kardeljeva ploščad 5) in ob 19. uri v Socialnem centru Rog, Ljubljana. V okviru evropskih diskusij UniNomada (Nomadska univerza) se sprašujemo o tem, kako razviti kritiko konstitucionalizacije Evropske unije na osnovi biopolitičnih konfliktov in biopolitičnega izkoriščanja. Analizo tako prestavimo iz ravni formalne konstitucije na raven materialne konstitucije. Na horizont antagonizmov in alternativ. Na tokratnem (...)

Tuesday 18 December 2007

Schengenske meje: navzven, navznoter in onstran

Dan pred vstopom Slovenije v Schengensko območje organiziramo mednarodno razpravo o spreminjajočih se mejah Evropske unije, o njihovem pomenu za definicijo državljanstva v Evropi in o državljanskih praksah, zaradi katerih je proces nastajanja novih meja kritičen in s tem odprt. Proces dekonstrukcije in rekonstrukcije meja, katerega etapa je vstop novih članic EU v Schengensko območje, bomo obravnavali s stališča vzpostavitve zunanje evropske meje, členjenja družbe kontrole znotraj schengenskega (...)

Thursday 13 December 2007

Zahteve stanovalcev delavskega doma na Poljanski

V sredo, 12. decembra 2007, smo na skupščini stanovalcev in stanovalk delavskega doma sprejeli in potrdili naslednje skupne zahteve. Zahtevamo dostojno bivališče 1. stanovanjska kvadratura po človeku v skladu s standardi 2. število sanitarij v sladu s standardi in njihova ureditev 3. da se omogoči nemoteno ogrevanje 4. da se prostori prepleskajo 5. da je vedno topla voda 6. da se zagotovijo higienske razmere 7. da se redno menjajo jogiji 8. da se redno čistijo prostori 9. da se omogoči pranje (...)

Thursday 13 December 2007

Pričevanje o represiji med zbiranjem podpisov

V četrtek 13.12.2007 smo štirje aktivisti Socialnega centra Rog odšli v delavski dom na Poljanski 66, ki je v lasti Snaga d.o.o.. Tja smo se opravili, da bi zbrali podpise stanovalcev za prijavo na Inšpektorat RS za okolje in prostor in na Inšpektorat RS za zdravje. Tako smo se namreč dan prej dogovorili s stanovalci delavskega doma. O naši nameri so poročali nekateri mediji. Med zbiranjem podpisov sta ob 20.02 pristopila policist in policistka v spremstvu moškega, ki se je predstavil kot upravnik (...)

Wednesday 5 December 2007

Razprava o državljanstvu v Evropi

Ob izidu slovenskega prevoda knjige Étienna Balibarja »Mi, državljani Evrope? (Meje, država, ljudstvo)« vas vabimo na mednarodno razpravo z naslovom »Državljanstvo v Evropi«. Iztočnice za razpravo bodo podali Enrica Rigo (Universita Roma 3, Rim), Nicolas Dines (Kings College, London), Andrej Kurnik (Fakulteta za družbene vede, Ljubljana), Ana Kralj (Znanstveno raziskovalno središče, Koper). V uvodnih razpravah bodo svoje raziskovalno in teoretsko delo na področju migracij, meja in državljanstva (...)

Friday 23 November 2007

Divja zver dela in potreb (refleksija sobotne demontracije)

V soboto 17. novembra so desettisoči napolnili ljubljanske ulice. Na poziv sindikatov so se udeležili demonstracije za višje plače. Pridružil se jim je tudi avtonomni blok: realnost, sestavljena iz študentov in študentk, ki se mobilizirajo proti reformam univerzitetnega prostora, aktivistk vstaje lezbosov ter aktivistov in aktivistk iz Socialnega centra v Rogu. Demonstracijo je označevalo temeljno protislovje. Sinidikalni voditelji so ves čas hiteli razglašati, da je demonstracija interesna, da gre (...)

... | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460

Nismo blago v rokah bank in politikov. Smo revolucija 15o.

Medtem ko elite iščejo rešitelje interesov bank in vladavine finančnega kapitalizma, po Evropi, na obeh straneh Sredozemskega morja in povsod po svetu rojimo v pripravah na 15. oktober.

Naše potrebe in želje so pravice, ne surovina za bogatenje bank. Naše življenje je predragoceno, da bi se žrtvovali za peščico bogatašev. Naša generacija se ne misli sprijazniti s krajo prihodnosti.

Stop ACTA - Hack the WorldZaustavimo ACTO in vazalski politični razred, ki je izvajalec razlaščevalskih ukrepov korporacij in finančnih trgov. Protest pa ni dovolj. V naslednjih mesecih bo treba zaustaviti ratifikacijo sporazuma v slovenskem in evropskem parlamentu. Tudi zaustavitev ratifikacije ni dovolj. Branjenje skupnega pred privatnim prilaščanjem in njegovo širjenje moramo prenesti na vse domene naših življenj. Boj proti privatnemu prilaščanju skupnega v digitalnem svetu daje številne komunikacijske, tehnološke, pravne in politične inovacije. Premislimo in aplicirajmo jih v kontekstu izziva gradnje skupne blaginje v času (...)
Living Democracy - Živa demokracijaGibanje #150 vzpostavlja nove javne prostore upiranja diktatom finančnega kapitalizma in gradnje alternative predstavniški politiki. Živa demokracija - Living Democracy je delavnica gibanja #15o. Na delavnici razvijamo idejo direktne demokracije v kontekstu propada neoliberalnega projekta evropske integracije, vzponov populizmov, ki vsiljujejo tiranijo večine in na osnovi študija praks direktne demokracije v globalnih gibanjih kot so #15o ter #Occupy. Izhodiščna vprašanja, ki smo si jih zastavili: 1. Lahko evropska globalna generacija proizvajalcev družbenega bogastva, ki se sooča s politikami (...)

SC Rog s.p.p. obvešča

25 May 2021
Proba
8 September 2014
Predstava o izbrisu "25.671" v Tovarni Rog
16 decembar 2013
Zagon komunal.org

Izpostavljamo

Radijska oddaja IWW in SC Rog na Radiu Študent

Vse (sve) radijske oddaje (emisije) Viza za budućnost

ČE JE MESTO LEPO, ŠE NE POMENI, DA SE IMAJO V NJEMU VSI FAJN Mestna občina Ljubljana je v teh dneh vprašanje prenove bivše tovarne Rog ponovno potisnila v ospredje. Razlog za to je, da se je po več neuspešnih razpisih za javno-zasebno partnerstvo, ki niso pritegnili nobenega investitorja, odločila prenovo izpeljati sama. Gradnje Centra sodobne umetnosti Rog oz. Centra Rog, v katerega izvedljivost in uspešnost so podvomili tudi mednarodni strokovnjaki, se namerava lotiti junija 2014, navkljub temu, (...)

Navigacija