Transnacionalna Evropa, direktna demokracija, #15o - Transnational Europe, Direct Democracy, #15o

Gibanje #150 vzpostavlja nove javne prostore upiranja diktatom finančnega kapitalizma in gradnje alternative predstavniški politiki. Živa demokracija - Living Democracy je delavnica gibanja #15o.

Na delavnici razvijamo idejo direktne demokracije v kontekstu propada neoliberalnega projekta evropske integracije, vzponov populizmov, ki vsiljujejo tiranijo večine in na osnovi študija praks direktne demokracije v globalnih gibanjih kot so #15o ter #Occupy.

Izhodiščna vprašanja, ki smo si jih zastavili:

1. Lahko evropska globalna generacija proizvajalcev družbenega bogastva, ki se sooča s politikami zategovanja pasov, prevede lokalizirane izkušnje direktne demokracije v gibanjih v nov projekt gradnje transnacionalne Evrope od spodaj, novega evropskega federalizma?

2. Kako lahko na osnovi bogatih izkušenj direktne demokracije v gibanjih zavrnemo obe obliki odtujevanja naših moči in pravic, predstavniško demokracijo in mrtvo direktno demokracijo kot prakso teptanja manjšinskih pravic?

3. Kakšna metodologija proizvodnje konceptov, s katerimi interveniramo v gibanja, omogoča, da vrednotimo gibanja iz njih samih in ne iz predkonstituiranih okvirov vednosti?

ProdAction

Paola o Rosarnu

  • Prispevaj svoja razmišljanja

    Razmišljanja ali zanimive linke deli po twitterju (#zivademokracija) ali jih pošlji na soc.center.rog@gmail.com

  • Urnik delavnice Živa demokracija - Living Democracy

    Delavnica #15o Živa demokracija (Living Democracy) poteka vsak drugi teden ob 15.30 na Fakulteti za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5. Naslednja delavnica bo 22. februarja.