Javno, zasebno, skupno

Javno, zasebno, skupno

V soboto 22. decembra ob 14. uri na Fakulteti za družbene vede, v pred. št. 8 (Kardeljeva ploščad 5) in ob 19. uri v Socialnem centru Rog, Ljubljana.

V okviru evropskih diskusij UniNomada (Nomadska univerza) se sprašujemo o tem, kako razviti kritiko konstitucionalizacije Evropske unije na osnovi biopolitičnih konfliktov in biopolitičnega izkoriščanja. Analizo tako prestavimo iz ravni formalne konstitucije na raven materialne konstitucije. Na horizont antagonizmov in alternativ.

Na tokratnem seminarju nas bo zanimal predvsem aktualni režim valorizacije nematerialnega dela. Sodelujoči bodo zato skušali osvetliti pojem nematerialega dela, biopolitičnega izkoriščanja, razmerje med avtonomijo in institucijami v kulturni, umetniški in socialni produkciji, razmerje med družbenimi gibanji in javno oblastjo, premike v pojmovanju javnega, zasebnega in skupnega ter metode aktivističnega raziskovanja.

Na popoldanskem delu seminarja ob 14.00 na FDV (učilnica številka 8) sodelujejo:

- Tomás Herreros Sala (Univerza v Barceloni, Oddelek za politično ekonomijo in svetovno ekonomijo, Universidad Nómada, Barcelona)

- Carlos Prieto del Campo (urednik Akal, Universidad Nómada, Madrid)

- Francesco Salvini (Universidad Nómada, Milano)

- Rodrigo Nuñes (University of London, London)

- Gašper Kralj (neodvisni raziskovalec, Ljubljana)

- Andrej Kurnik (Fakuteta za družbene vede, Ljubljana).

Na večernem delu ob 19.00 v Socialnem centru v Rogu pa sodelujejo:

- Bojana Piškur s predstavitvijo projekta radikalnega izobraževanja (Moderna galerija, Ljubljana)

- Alenka Gregorič s predstavitvijo medgalerijske mreže (ŠKUC, Ljubljana)

- Marija Mojca Pungerčar s predstavitvijo projekta "Cesta bratstva in enotnosti".

Pridružite se nam!

Javno, zasebno, skupno

novo na portalih gibanj