Nevidno schengenske Evrope

Schengenske meje: navzven, navznoter in onstran

Dan pred vstopom Slovenije v Schengensko območje organiziramo mednarodno razpravo o spreminjajočih se mejah Evropske unije, o njihovem pomenu za definicijo državljanstva v Evropi in o državljanskih praksah, zaradi katerih je proces nastajanja novih meja kritičen in s tem odprt. Proces dekonstrukcije in rekonstrukcije meja, katerega etapa je vstop novih članic EU v Schengensko območje, bomo obravnavali s stališča vzpostavitve zunanje evropske meje, členjenja družbe kontrole znotraj schengenskega območja in širjenja rasizma ter ksenofobije. Sodelujoči bodo podali kratke iztočnice za razpravo o schengenski meji kot prostorski distribuciji bogastva in revščine in instituciji evropskega apartheida. Skušali bodo vzpodbuditi kritično razpravo o ekspanziji mejnega režima in z njim povezane premike v razumevanju pravice do zasebnosti in pravice države da posega vanjo. Obenem bodo skušali pojave rasizma in ksenfobije povezati s premiki suverenosti kot nadzora nad gibanjem posameznikov in populacij.

Na razpravi sodelujejo:

Manuela Bojadžijev (Goldsmiths College, London) Andrej Kurnik (Fakulteta za družbene vede, Ljubljana) Polona Mozetič (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, Ljubljana) Airi Triisberg (Public Preparation, Talin) Rael Artel (Public Preparation, Talin) Giovanni Iacono (odvetnik za vprašanja migracij in azila, Monfalcone)

V Socialnem centru v Rogu bo ob 20. uri predstavitev biosindikalističnih iniciativ za odprte meje ter za delavske, socialne in državljanske pravice. Sodelujejo Kanak Attack (Nemčija), Razzismo Stop (Italija), Socialni center v Rogu (Laboratorij za globalno državljanstvo)

V četrtek, 20. decembra, ob 16. uri na Fakulteti za družbene vede v učilnici številka 23

Organizirajo Politični laboratorij v sodelovanju s Založbo Sophia in Teorijo in prakso

Nevidno schengenske Evrope

novo na portalih gibanj