Projekt Uninomada

This category contains 0 post

Na meji/na granici

Vstajniška Evropa

Evropa, kot tudi ves svet, je v veliki gospodarski krizi, ki je pravzaprav kriza vladavine kapitala. Da bi jo restavrirale, so se elite odločile, da bodo krizo plačali proizvajalci družbenega bogastva. Zato so začele z napadi na dohodek in pravice. Ti napadi sprožajo množične upore, katerih skupno geslo je: “Ne bomo plačali njihove krize!” Nedavni protesti, ki jih je v Grčiji sprožil policijski umor mladoletnega fanta ter vse večja brezperspektivnost mladih generacij, so pokazali, da obstaja vstajniška Evropa, ki se odločno zoperstavlja projektu restavracije vladavine kapitala. Gibanje proti privatizaciji šolstva v Italiji, ki je dobilo obliko samoupravne reforme šolstva od spodaj, jasno kaže, da ima vstajniška Evropa potencial vzpostavljanja alternativ. Vstajniška Evropa se je v zadnjem desetletju oblikovala skozi politiko gibanj (od gibanja gibanj do euromayday gibanja prekernih in migrantov), skozi številne boje migrantov, študentov in prekernih (od antirasističnih gibanj, bazičnega biosindikalizma, gibanja socialnih centrov, avtonomnih prostorov ter gibanja proti privatizaciji šolstva in proti prekerizaciji mladih), skozi številne izbruhe odrinjene, izključene in segregirane mulatske mladine. V krizi se bodo njene manifestacije pomnožile. Morda do točke, ko bodo skupaj tvorile radikalen dogodek, trenutek preloma, ki lahko ustvari drugačno Evropo in drugačen svet.

Globalni prostor kapitalizma

Javno, zasebno, skupno

Nevidno schengenske Evrope

Slovenija bo 21. 12. vstopila v Schengen. Politiki bodo ob tem slavili Evropo brez meja. Vključeni v boje za globalno državljanstvo se vsakodnevno soočamo s posledicami dekonstrukcije/rekonstrukcije meja. Schengen pomeni režim apartheida (trajna inferiorizacija določenih populacij), razmah družbe kontrole (celotno ozemlje države postane mejni prehod), porast rasizma in ksenofobije (odgovor nacionalnih elit na izgubo nadzora nad čezmejnimi populacijskimi gibanji). V tem mesecu bomo pokazali nevidno resnico Schengena. Za svet brez meja! Pravice vsem!

Državljanstvo v Evropi

novo na portalih gibanj