Državljanstvo v Evropi

Razprava o državljanstvu v Evropi

Ob izidu slovenskega prevoda knjige Étienna Balibarja »Mi, državljani Evrope? (Meje, država, ljudstvo)« vas vabimo na mednarodno razpravo z naslovom »Državljanstvo v Evropi«.

Iztočnice za razpravo bodo podali Enrica Rigo (Universita Roma 3, Rim), Nicolas Dines (Kings College, London), Andrej Kurnik (Fakulteta za družbene vede, Ljubljana), Ana Kralj (Znanstveno raziskovalno središče, Koper). V uvodnih razpravah bodo svoje raziskovalno in teoretsko delo na področju migracij, meja in državljanstva povezali s temeljnimi tezami in koncepti Balibarjeve knjige.

Knjiga »Mi, državljani Evrope?« prihaja v ta prostor le nekaj tednov pred vstopom Republike Slovenije v schengensko območje, ko lahko pričakujemo zaostritev obstoječih konflitov glede državljanstva in odprtje novih. Velika vrednost Balibarjeve knjige je, da ne beži pred temi konflikti (tak beg namreč pomeni pristajanje na sistemsko nasilje), ampak definira teoretski in analitski aparat, ki omogoča njihovo artikulacijo v gibanje za konstitucijo državljanstva v globalni Evropi.

Mednarodna razprava se bo zgodila v petek, 7. decembra 2007 ob 16. uri na Fakulteti za družbene vede (Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana), v učilnici številka 21. Ob 20. uri ji bo sledila predstavitev aktivnosti Socialnega centra v Rogu (Trubarjeva 72), ki je vključen v boj za državljanske pravice. Predstavitvi bo sledila Tuti Fruti zabava.

Mednarodna razprava »Državljanstvo v Evropi« je prva letošnja razprava v okviru projekta Uni Nomada (Nomadska univerza). Namen projekta je odpreti prostor za diskusijo o evropski konstrukciji iz stališča globalnih družbenih gibanj. V mesecu decembru sledita še razpravi o schengenskih mejah in razprava o aktivističnem raziskovanju in kritiki institucionalizacije kulturne, umetniške in socialne produkcije.

Organizatorij vseh razprav so Založba Sophia, Politični laboratorij, Teorija in praksa.

Državljanstvo v Evropi

novo na portalih gibanj