Post a message

Replying to:

  • Heterogenost globalnega prostora kapitalizma in lateralni prostori proizvodnje

    28 August 2008, by blanco
    Seminar v okviru projekta Uninomada (v sodelovanju med društvom Politični laboratorij, založbo Sophia ter Teorijo in prakso): Heterogenost globalnega prostora kapitalizma Lateralni prostori proizvodnje (migracije, delo, rasizem) Diskurzi globalizacije se pogosto osredotočajo na globalizacijo kot nezaustavljivo silo homogenizacije - trgov, kultur, političnih sistemov. Ideologija globalizma podpira to videnje z vpisovanjem heterogenih procesov na tabulo raso prostega trga s prosto delovno silo. (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]