Post a message

Replying to:

  • Konstituirajoče vladovanje (izsek iz knjige Skupno Antonia Negrija in Michaela Hardta)

    16 May 2011, by blanco
    Revolucijo moramo krmiliti ne zgolj zato, da bi vodili in usmerjali njena gibanja, temveč tudi zato, da bi vzpostavili sile konstituirajoče moči kot novo obliko življenja, novo družbeno bit. Obravnavali smo že vlogo novih institucionalnih procesov pri sestavljanju in konsolidaciji vstaje v revolucionarni proceduri, tako z bojem proti vladajočim oblastem in njihovim korupcijam kot z vzpostavljanjem novih kolektivnih navad in praks. Ravno tako smo že raziskovali, kako lahko v biopolitičnem kontekstu (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]