Post a message

Replying to:

  • Delavci in sindikati

    24 September 2009, by blanco
    Delavski upor se je zgodil brez sindikatov in celo proti njim, zato ker so bili do sedaj sindikati na strani uprav in ne na strani delavcev. Sindikalni vodje so praviloma disciplinirali delavce. Tak primer se je zgodil tudi v podjetju Vegrad, kjer je sindikat obsodil delavce, ki so opozarjali na nevzdržne bivalne in delovne razmere. Še več, iz priloženega dopisa je jasno, da je sodeloval pri njihovem odpuščanju. Trenutno je treba podpirati delavski upor in samoorganizirane delavke in delavce. (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]