Post a message

Replying to:

  • Antifašizem nekoč in danes (Andrej Kurnik)

    27 April 2009, by blanco
    Tako zgodovinski kot aktualni fašizem je reakcija na željo mnogoterosti po svobodi, enakosti in pravicah. Fašizem skuša to željo zatreti. Zato je edini učinkovit odgovor na fašizem organiziranje množičnega političnega gibanja za svobodo, enakost in pravice. Antifašizem zato ni reakcija na vzpon fašizma, ampak je akcija – organizacija osvobodilnega boja. Formacija OF in partizanskega gibanja v štiridesetih letih prejšnjega stoletja izpričujeta to resnico antifašizma. Zgodovinska funkcija fašizma je bila s (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]