Post a message

Replying to:

  • Državljanstvo v gibanju (Sandro Mezzadra)

    18 December 2006, by blanco
    LEKCIJE O ALTERACIJI? Etienne Balibar je v delih velikokrat poudaril, da je za vsako kritično refleksijo o evropskem državljanstvu pomembno soočenje z zgodovino kolonialne ekspanzije (pokojni Edward Said bi to definiral kot kolonialni projekt). To soočenje, o katerem govori Balibar, se ne odvija zgolj v predavalnicah univerz: v prvi vrsti je “vedno bolj množična in legitimna prisotnost populacij s kolonialnimi koreninami v starih metropolah” tista, ki kljub diskriminacijam, ki so jih deležne, (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]