Post a message

Replying to:

  • Od antifašizma za svobodo sveta k univerzalnemu dohodku za svobodo svetov

    9 May 2009, by blanco
    Antifašisticna manifestacija 27. aprila je bila izjemno uspešna. Preprečila je shod ksenofobov in rasistov ter njihov namen, da vsilijo matrico medetnične, medkulturne, medreligiozne in medcivilizacijske državljanske vojne v času krize. Nadalje je ustvarila javni prostor boja na terenu krize. Manifestacija je uspela artikulirati povezavo med vzponom neofašizma in krizo, natančneje poskusi elit, da restavrirajo razredno oblast kapitala. In končno, antifašistična manifestacija je izluščila hipoteze (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]