IWW - Nevidni delavci sveta

Stavkajoči iz Luke Koper v uradu varuha človekovih pravic

Delegacija IPS, sindikata, v katerem so združeni stavkajoči delavci iz Luke Koper, ki delajo preko podizvajalcev, je danes, 2. avgusta ob 12h, predstavila problematiko kršenja svojih delavskih pravic v Luki Koper uradu varuha človekovih pravic. Delavci, ki delajo preko podizvajalcev, so namreč neenakopravni, saj so sistemsko prisiljeni delati ista dela za bistveno manjše plače v slabših delovnih pogojih ter so v nedopustno negotovih položajih. Njihove pravice so v takšnem režimu odvisnosti sistematično kršene, kar se kaže na različne načine, od prekomernega števila nadur, ki niso plačane, do poškodb na delu.

Delavsko delegacijo je sprejel namestnik varuhinje. V razgovoru, ki je trajal dobro uro, so delavci izčrpno popisali prakse sistematičnega kršenja delavskih pravic v pristanišču. Namestnik je med drugim dejal, da bo urad varuha povprašala inšpektorat za delo o razlogih za nedejavnost inšpektorata v primerih kršenj delavskih pravic v Luki. Delavce je tudi pozval, da varuhinjo redno obveščajo o delu pristojnih državnih inštitucij, ki bi morale skrbeti za uveljavljanje delavskih pravic. Prav tako je bilo govora o odgovornosti Vlade RS in ministra za promet Vlačiča. Delavci se bodo obrnili na ministra, urad pa bo ministra povprašala o konkretnih ukrepih za uveljavitev delavskih pravic v Luki Koper.