Skupno – onkraj privatnega in javnega

4 posts

Predstavitev slovenske izdaje knjige Commonwealth s soavtorjem Antoniom Negrijem bo v Ljubljani 18. in 19. maja. Skupno je knjiga o revoluciji 21. stoletja, ki ni ujeta v navidezno alternativo med trgom in državo, privatnim in javnim, ampak „gradi iz boja v boj, na zaporednih ravneh, ki neutrudno preplavljajo vsakršno sistemsko ravnotežje, v smeri demokracije skupnega“.

_____

Konstituirajoče vladovanje (izsek iz knjige Skupno Antonia Negrija in Michaela Hardta)

Revolucijo moramo krmiliti ne zgolj zato, da bi vodili in usmerjali njena gibanja, temveč tudi zato, da bi vzpostavili sile konstituirajoče moči kot novo obliko življenja, novo družbeno bit. Obravnavali smo že vlogo novih institucionalnih procesov pri sestavljanju in konsolidaciji vstaje v revolucionarni proceduri, tako z bojem proti vladajočim oblastem in (...)

Common – Beyond Private and Public (Presentation of Slovene Edition of Commonwealth)

Presentation of Slovenian edition of Commonwealth with Antonio Negri, co-author of the book written together with Michael Hardt Program of presentation and international symposium Wednesday, 18th of May, Great Hall, Faculty of Social Sciences, Kardeljeva ploščad 5 16.00 presentation of the book Commonwealth by Antonio Negri, followed by a discussion (...)

Skupno – onkraj privatnega in javnega: predstavitev knjige in mednarodni simpozij z Antoniom Negrijem

Antonio Negri bo 18. in 19. maja v Ljubljani predstavil slovensko izdajo knjige Commonwealth, ki je nastala v soavtorstvu z Michaelom Hardtom. Program predstavitve in mednarodnega simpozija: 18. maj v veliki dvorani Fakultete za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5 16.00 predstavitev knjige Skupno z avtorjem Antoniom Negrijem 18.00 mednarodna razprava o (...)

Za Evropo mnogoterih svetov (govor Antonia Negrija na predstavitvi slovenske izdaje knjige Imperij)

Skušal bom govoriti o določenih temah, ki so bile predlagane in odkriti povezavo med opisom težnje po konstituciji globalne vlade in temu procesu notranjemu uveljavljanju pulza in že zdavnaj konkretnega političnega prehoda k evropski organizaciji. Imperij, kot ga vidiva Michael in jaz v istoimenski knjigi, je nekaj, kar se rojeva pred našimi očmi. Vidimo (...)

novo na portalih gibanj