IWW - Nevidni delavci sveta

Zahteve Nevidnih delavcev sveta (IWW) - samoorganizirane skupine delavcev Vegrada in Vemonta

Soočeni s skrajno stisko množice delavcev, za katero so soodgovorni: vodstvo Vegrada in hčerinske družbe Vemonta, Humanitarno društvo Mali Princ, kot upravitelj samskega doma, ter država, smo Nevidni delavci sveta (IWW) - Samoorganizirana skupina delavcev Vegrada in Vemonta, na skupščini 3. februarja 2011 sprejeli naslednje zahteve, ki jih naslavljamo na vse vpletene in širšo javnost:

1. Delavcem mora biti kljub prenehanju zaposlitve dopuščeno nadaljevanje bivanja v delavskem domu, in to brezplačno. Delavca se ne sme odjaviti z naslova delavskega doma niti se mu ne grozi z odjavo ali prisilno izselitvijo iz delavskega doma. In to vse dokler Vegrad in Vemont delavcem ne povrneta vseh dolgov.

2. Delavcem, ki so iz kakršnegakoli razloga izgubili zaposlitev, bodisi so dobili odpoved, bodisi se jim je iztekla pogodba o zaposlitvi, se delovnega dovoljenja ali dovoljenja za prebivanje ne sme razveljaviti.

3. Takojšnja ustavitev izgona delavcev iz Republike Slovenije, ki jim zaradi izgube zaposlitve preneha dovoljenje za prebivanje.

4. Takojšnje izplačilo nadomestila za primer brezposelnosti vsem delavcem, ne glede na to ali imamo v RS začasno ali stalno dovoljenje za prebivanje, saj smo do njega upravičeni. Vsi smo enako plačevali zavarovanje za primer brezposelnosti.

5. Takojšnje izplačilo odpravnin delavcem, ki smo izgubili delo zaradi stečaja Vegrada.

6. Vsem delavcem je treba takoj, za nazaj, poravnati neizplačane plače, regres in druge pravice iz dela.

7. Za vse delavce je treba takoj plačati socialne prispevke za nazaj, ki jih delodajalci sistematično in ob vednosti države niso plačevali. V primerih, ko delavci potrebujemo zdravniško oskrbo smo povsem nezaščiteni.

8. Zavod za zaposlovanje naj se pozanima o stanju in statusu podjetij, h katerim napotuje delavce na razgovor za delo. Dogaja se, da smo delavci napoteni k delodajalcem, ki ne obstajajo ali takim, ki imajo zapoznele obveze do drugih delavcev.

Vse navedeno zahtevamo za VSE delavce in za obdobje, dokler se nam sistemsko ne zagotovi učinkovito izvrševanje pravic v RS, iskanje nove zaposlitve in prebivanja ter rešitev eksistenčne stiske, za katero sami nismo odgovorni.

Od povabljenih pričakujemo odgovore na zahteve v četrtek, 10. februarja 2011, ob 17. uri v jedilnici velenjskega delavskega doma. Na sestanek vabimo predstavnike občine Velenje, predstavnike Humanitarnega društva Mali princ in delodajalca, ki nam dolguje, kar smo si prislužili, ter predstavnike lokalnega ZRSZ. V primeru, da na sestanku ne dobimo zadovoljivih odgovorov, bomo po zgledu drugih samoorganiziranih gradbenih delavcev po Sloveniji nastopili s splošno stavko najemnikov doma.

Kontakt IWW Nevidnih delavcev sveta:

041 597 247

soc.center.rog@gmail.com

Velenje, 8. februar 2011