IWW - Nevidni delavci sveta

Zahteve Nevidnih delavcev sveta (IWW) – Samoorganizirane skupine delavcev SCT

Soočeni s skrajno stisko množice delavcev, za katero so odgovorna vodstva podjetij in država, smo Nevidni delavci sveta (IWW) - Samoorganizirana skupina delavcev SCT 20. januarja 2011 na skupščini v Socialnem centru Rog sprejeli naslednje zahteve, ki jih naslavljamo na vpletena podjetja, državne institucije in širšo javnost:

1. Delavcem mora biti kljub prenehanju zaposlitve (zaradi odpovedi delovnega razmerja, izteka pogodbe o zaposlitvi ali izteka delovnega dovoljenja ali dovoljenja za prebivanje ali kakšnega drugega razloga) dopuščeno nadaljevanje bivanja v delavskih domovih in to brezplačno. Delavca se ne sme odjaviti z naslova delavskega doma.

2. Delavcem, ki so iz kakršnegakoli razloga izgubili zaposlitev, bodisi so dobili odpoved bodisi se je iztekla pogodba o zaposlitvi, se ne sme razveljaviti delovnega dovoljenja ali dovoljenja za prebivanje.

3. Takojšnja ustavitev izgona delavcev iz Republike Slovenije, ki jim zaradi izgube zaposlitve preneha dovoljenje za prebivanje.

4. Takojšnje izplačilo nadomestila za primer brezposelnosti vsem delavcem, ne glede na to, ali imajo v RS začasno ali stalno dovoljenje za prebivanje, saj so do njega upravičeni, ker so vsi enako plačevali zavarovanje za primer brezposelnosti.

5. Takojšnje izplačilo odpravnin delavcem, ne glede na to ali izgubijo delo zaradi stečaja ali zaradi izteka pogodbe o zaposlitvi.

6. Vsem delavcem je treba takoj za nazaj poravnati neizplačane plače, regres in druge pravice iz dela.

7. Za vse delavce je treba takoj plačati socialne prispevke za nazaj, ki jih delodajalci sistematično in ob vednosti države niso plačevali.

Vse navedeno zahtevamo za vse delavce in za obdobje, dokler se jim sistemsko na zagotovi učinkovito izvrševanje pravic v RS, iskanje nove zaposlitve in prebivanja ter rešitev eksistenčne stiske.

Rok za odgovor na zahteve je torek, 25.1.2011 do 15h.

Odgovore odgovornih pričakujemo na elektronskem naslovu soc.center.rog@gmail.com