IWW - Nevidni delavci sveta

Za pravice migrantskih delavcev in vseh delavcev v stečajnih postopkih ter za paket novih socialnih pravic

Delavci podjetja Vegrad v stečaju, ki živijo v Vegradovem delavskem domu na Vide Pregarčeve 34, so dobili sporočilo stečajne upraviteljice Vegrada, da se morajo izseliti do konca meseca junija in da ne morejo več prijavljati svojega bivališča na naslovu delavskega doma. Upravna enota na Tobačni v Ljubljani je nato začela izvajati namen stečajne upraviteljice, da prežene delavce Vegrada, saj je začela zavračati prijavo bivališča na naslovu Vegradovega delavskega doma. Zato se bomo danes, v sredo, 6. junija, ob 18. uri ogoljufani delavci Vegrada in aktivisti ter aktivistke 15o zbrali na Upravni enoti na Tobačni ulici 5 v Ljubljani z zahtevo, da preneha z nelegitimnim in brzčas tudi nezakonitim izvajanjem volje stečajne upraviteljice Vegrada, da reši dolžniško upniške postopke med podjetjem v stečaju in delavci s pregonom slednjih.

Naj spomnimo: Delavci Vegrada, ki so upniki v stečajnem postopku podjetja Vegrad in živijo v delavskem domu na Vide Pregarčeve, so migrantski delavci in so podvrženi sistemski diskriminaciji v RS. Kot delavci so v stečajnem postopku zadnji in težko, da bodo dobili povrnjene terjatve. Kot državljani tretjih držav so težko akumulirali določene pravice, ki jih z izgubo bivališča izgubijo. Zato delavci, ki bivajo na Vide Pregarčeve stavkajo z neplačevanjem najemnine, saj je to edini način kompenzacije in delnega uveljavljanja sistematično odrekanih delavskih in socialnih pravic. Stečajna upraviteljica je seznanjena s stisko in zahtevami delavcev, na njihove prošnje, da se sestane z njimi, pa se ne odziva.

Z današnjo akcijo začenjamo novo kampanjo za pravice delavcev, ki živijo v delavskem domu na Vide Pregarčeve, za pravice migrantskih delavcev in vseh delavcev, ki so diskriminirani v stečajnih postopkih. Skupaj smo se odločili, da obranimo pravico delavcev do bivanja v delavskem domu in s tem v Sloveniji. Z današnjo akcijo tudi začenjamo kampanjo za paket novih socialnih pravic.

Stanujoči v delavskem domu Vide Pregračeve

#15o

Pogledati online : Facebook dogodek