IWW - Nevidni delavci sveta

Stavka najemnikov v delavskem domu na ulici Vide Pregarčeve 34 v Ljubljani

Samoorganizirana skupina delavcev Vegrada je v torek, 28. junija 2011, ob 18:00 v delavskem domu na ulici Vide Pregarčeve 34 v Ljubljani sklicala skupščino IWW – Nevidnih delavcev sveta. Prisotnih nas je bilo 43 delavcev, stanovalcev delavskega doma, in štirje aktivisti IWW.

Najprej smo povzeli skrajno stisko, ki nam jo je z neizplačevanjem plač, nadur, regresov itn. povzročilo podjetje Vegrad d.d., ki večini prisotnih delavcev dolguje med 5.000 EUR in 20.000 EUR. Našo stisko pa še povečujejo zahteve po plačevanju najemnin za bivanje v delavskem domu. Te zahteve so za nas povsem nesprejemljive. Ne vidimo razloga, da bi plačevali podjetju, ki nam dolguje velike vsote težko prigaranega denarja.

Zato smo na skupščini sestavili stavkovni odbor s tremi predstavniki in soglasno sprejeli sklep o stavki najemnikov, ki se začne takoj. Dokler nam Vegrad d.d. – v stečaju ne povrne vseh dolgov, ne bomo plačevali najemnin za bivanje v delavskem domu. Predlagamo pa pobot, tako da se nam vsak mesec zniža terjatve do podjetja v višini 75 EUR, kolikor znaša najemnina.

V času stavke najemnikov se nobenega delavca ne sme odjaviti z naslova delavskega doma niti mu groziti z odjavo ali prisilno izselitvijo iz delavskega doma. Vsakemu tovrstnemu poskusu se bomo uprli z vsemi razpoložljivimi sredstvi.

Od stečajne upraviteljice Vegrada Alenke Gril v najkrajšem možnem času, najkasneje do srede, 6. julija 2011, pričakujemo nedvoumen odziv v pisni obliki.

IWW - Nevidni delavci sveta

Samoorganizirana skupina delavcev Vegrada, stanujočih v delavskem domu na ulici Vide Pregarčeve 34 v Ljubljani

Word - 187 kb
Dopis stečajni upraviteljici Vegrada, 30.6.2011