Living Democracy - Živa demokracija

Sporočilo za javnost po zbiranju podpisov za referendum

Skupina volivk in volivcev, ki je zbirala podpise podpore za razpis zakonodajnega referenduma o uveljavitvi Zakona o uravnoteženju javnih financ, je do včeraj, ko je bila vložena državljanska pobuda s 4.753 podpisi volivk in volivcev, zbrala 1.700 podpisov. Pri zbiranju so sodelovali aktivisti in aktivistke več sindikatov ter gibanj 15o in Mi smo univerza. Zaradi uspeha sorodne pobude smo se odločili, da svoje moči usmerimo v zbiranje 40.000 podpisov, kar bo omogočilo razpis referenduma in argumentirano ter demokratično razpravo brez zastraševanja in širjenja ozračja izrednih razmer.

Tako imenovani varčevalni ukrepi korenito posegajo v pridobljene delavske in socialne pravice in dosežene standarde socialne države, zato je popolnom nesprejemljivo, da so bili sprejeti po nujnem postopoku. In to v času, ko v Evropi vse bolj prevladuje spoznanje, da so politike zategovanja pasov kontraproduktivne, pehajo vse več ljudi v revščino in brezperspektivnost in nižajo demokratične standarde. Zato popolnoma podpiramo včeraj vloženo pobudo za razpis referenduma in apeliramo na vlagatelje, da pobude ne umaknejo. Po svojih močeh bomo pripevali k zbiranju potrebnih 40.000 podpisov podpore zahtevi za razpis referenduma in pozivamo vse posameznike in posameznice, društva, organizacije, gibanja in sindikate ter konfederacije, da se pridružijo izvrševanju temeljne in neodtujljive pravice do referenduma.

Zbiranje 40.000 podpisov za razpis naknadnega referenduma bo priložnost za razpravo o vseh razsežnostih tako imenovanih varčevalnih ukrepov. Referendum pa ne bo samo priložnost za zavrnitev politik zategovanja pasov, ampak tudi priložnost za utemeljitev alternativnega gospodarskega, družbenega in političnega razvoja.

Skupina volivcev in volivk, ki je 14. maja sprožila pobudo za zbiranje podpisov za naknadni referendum o uveljavitvi ZUJF

Living Democracy - Živa demokracija

novo na portalih gibanj