Svet za vsakogar

Peticija za vzpostavitev avtobusne postaje v bližini Azilnega doma na Viču

Situacija v tej soseski je zaskrbljujoča. Azilni dom se nahaja v primestnem območju, kjer je cestni promet pomemben in kjer so sredstva javnega prevoza premalo dosegljiva, kar prebivalcem te soseske otežuje dostop do centra mesta.

Pomanjkanje lažjega dostopa do javnega prevoza prebivalcem te soseske otežuje komunikacijo s centrom mesta, njihovo sodelovanje pri družbenih aktivnostih in vspostavljane ter razvijajnje socialnih mrež, kar je v nasprotju z 20. členom Evropske listine o varovanju človekovih pravic v mestu, ki jo je podpisal tudi ljubljanski župan. Ta člen zagotavlja »pravico do gibanja (...) v mestu«. Bolj natančno, »Lokalne oblasti prepoznavajo pravico meščanov do dostopa do sredstev javnega prevoza, ki je v skladu z javnim mirom. V ta namen razvijajo javni prevoz, ki je dostopen vsem meščanom, po načrtih mestnega in medmestnega gibanja« (člen XX, 2°). Zapisano je tudi, da se “podpisana mesta zavezujejo k dodelitvi sredstev za potrebno infrastrukturo, ki bo te pravice omogočila, kadar je to potrebno, s finančnim sodelovanjem med javnimi organizacijami, privatnimi podjetji in splošno družbo” (člen XX, 3°).

Prebivalci soseske v bližini Azilnega doma, ki nimajo lastnega prevoznega sredstva, so zaradi oddaljenosti do najbližje avtobusne postaje v slabšem položaju glede sodelovanja v mestnem življenju. V tej soseski prebiva tudi več kot sto prosilcev za azil. Oteževanje njihovega prostega gibanja krepi predstave, da so drugorazredni državljani, kakor tudi zmanjšuje možnost “integracije” v slovensko družbo, kar spodkopava napore služb, ki za to integracijo skrbijo.

S pričujočo peticijo zahtevamo novo avtobusno postajo v tej soseski, ki bi omogočala vsem uporabnikom sredstev javnega prevoza enakost pred javnimi storitvami. Poudarjamo, da od organov oblasti zahtevamo nemudno ukrepanje, ki bo omogočilo omenjeno javno storitev prebivalcem te soseske.

Svet za vsakogar

novo na portalih gibanj