Socialni center Rog

Pismo Skupščine začasnih uporabnikov in uporabnic bivše tovarne Rog

Pismo Skupščine začasnih uporabnikov in uporabnic bivše tovarne Rog

Prejšnji petek nas je presenetil obisk velike delegacije MOL. Prijetno, saj že kar nekaj časa skušamo navezati stik z občino, da bi se pogovarjali o problemih začasne rabe bivše tovarne Rog in o tem, kako bi po dolgem času odprta tovarna Rog prispevala k skupnemu dobremu v mestu Ljubljana. Neprijetno zato, ker je sam način obiska izpričal nezaupanje predstavnikov občine do skupnosti začasnih uporabnikov in uporabnic bivše tovarne Rog, čeprav delujemo popolnoma transparentno, s tedenskimi skupščinami, ki so odprte za vse in z internet stranjo, (www.tovarna.org) na kateri objavljamo vse, kar se dogaja v oživljeni tovarni.

Naj spomnimo. Tovarna Rog je bila odprta za vse začasne uporabnike in uporabnice prostorov bivše tovarne 25. marca 2006 s tiskovno konferenco, na kateri je sodeloval svetovno znan italijanski filozof Antonijo Negri, ki premišlja nove oblike skupnosti in skupnega dobrega v obdobju vse bolj informatizirane družbe, ki sloni na znanju in komunikaciji. Od takrat je tovarna Rog odprta. Novi uporabniki vstopajo prek skupščine, ki zaseda vsak torek ob 17. uri. Skupščina je definirala nekatere smernice delovanja v bivši tovarni, ki so samoupravnost, samoiniciativnost, odprtost, skupnost prostorov in proizvodnja skupnega dobrega. Od občine Ljubljane ne dobivamo nobene pomoči, pa čeprav hočemo s svojim delovanjem prispevati k družbi blaginje vseh, ki pod pritiskom privatizacije in apetitov oblasti hitro izginja. Kljub temu smo uspeli obnoviti številne prostore, v katerih potekajo socialni in kulturni programi. V naslednjih dneh praznujemo prvo obletnico osvoboditve tovarne, ki je bila prej petnajst let prazna in s tem degradirana cona. V času praznovanja bomo pokazali ustvarjalnost skupnosti v mnogih adaptiranih prostorih. Naj vas tudi ob tej priložnosti povabimo na dogajanja ob praznovanju prve obletnice oživljenega Roga.

Obisk delegacije MOL v Rogu je po našem mnenju moral razbliniti vse neutemeljene predsodke in strahove do začasne rabe bivše tovarne. Prav tako je predstavnikom občine omogočil, da so se seznanili z načinom organiziranosti začasnih uporabnikov in uporabnic, kar pomeni, da ni več ovir za redno komunikacijo med skupnostjo začasnih uporabnikov in uporabnic in MOL. Na tej osnovi in glede na izraženo skrb glede varnosti v prostorih bivše tovarne Rog, ki so jo v času svojega obiska izrazili predstavniki občine, predlagamo, da pride do konkretnega dogovora med skupnostjo začasnih uporabnikov in uporabnic ter MOL glede:

1. priklopa elektrike

2. postavitve zadostnega števila stranišč v kompleksu

3. zavarovanja prostorov, ki še niso obnovljeni ali jih ni mogoče obnoviti

Na ta način bodo prostori bivše tovarne Rog postali še bolj varni, obenem pa bodo lahko začasni uporabniki in uporabnice še učinkoviteje delovali v smeri skupnega dobrega v mestu Ljubljana.

Začasni uporabniki in uporabnice prostorov bivše tovarne Rog.

Socialni center Rog

novo na portalih gibanj