IWW - Nevidni delavci sveta

Mini simpozij: Migracije, diskriminacija, državljanstvo

Center za kritično politologijo in IWW v okviru obiska delegacije izigranih in pregnanih delavcev iz Cazina, organiziranih v organizacioni odbor Cazin IWW

v četrtek, 4.11.2010, ob 17.00

v predavalnici 14 na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani

organizirata mini simpozij

MIGRACIJE, DISKRIMINACIJA IN DRŽAVLJANSTVO

Slovenijo je moralo v času krize zapustiti približno 14000 migrantskih delavcev. Zaradi režima migracij, ki sloni na osebni odvisnosti delavca od delodajalca in na konceptu t.i. krožnih migracij, so bili ti delavci tako rekoč brez izjeme pokradeni in izigrani.

Med migrantskimi delavci, za razliko od prevladujoče medijske podobe, obstajajo oblike samoorganiziranja in boja proti oblikam izkoriščanja, katerim botruje režim migracij, ki je po mnenju številnih raziskovalcev in avtorjev vse bolj podoben režimu apartheida. Da migranti niso šibek subjekt, kaže začetek mobilizacije pokradenih, izigranih in pregnanih delavcev iz Bosne in Hercegovine. 19. julija je skupina delavcev iz Cazina in okolice protestirala pred odgovornimi institucijami mednarodne skupnosti, Bosne in Hercegovine in Slovenije proti diskriminaciji migrantskih delavcev državljanov ti. tretjih držav, za pravice iz dela, ki so jim sistematično kršene.

Protest in spremljajoči procesi samoorganizacije govorijo o novi dinamiki delavskih in družbenih bojev v globalizaciji. V njih nastajajo transnacionalne skupnosti, ki prefigurirajo novo obliko državljanstva – transnacionalno in globalno. Ta nastaja kot odgovor na diskriminatornost obstoječih oblik državljanstva, ki izgubljajo emancipatoren in osvobodilen potencial in se vse bolj kažejo kot instrument poglabljanja hierarhij in neenakosti v globalnem integriranem kapitalizmu.

Na mini simpoziju, ki bo 4. novembra na Fakulteti za družbene vede v predavalnici 14, bodo najprej spregovorili predstavniki organiziranih migrantskih delavcev iz Cazina. Predstavitvi konkretne izkušnje bodo sledile kratke intervencije raziskovalcev/k in študentov/k, ki razvijajo metodologijo aktivističnega raziskovanja na področju migracij ter drugih raziskovalcev in raziskovalk, ki preučujejo migracije, razvoj migracijskih politik, razvoj koncepta državljanstva itn. Temu bo sledila moderirana debata.

Vabljeni!