Socialni center Rog

Letak Fronte prekercev proti malemu in študentskemu delu - za manj dela!

Ne za malo delo, ne za študentsko delo – za manj dela!

Kakšna je realnost dela danes? Študentskega dela, bodočega malega dela, migrantskega dela, prekernega dela nasploh? Degradacija, razvrednotenje, odtujenost, brezperspektivnost, hiper izkoriščanje, dekvalifikacija, neplačevanje, kraja časa in blokada kreativnosti, banalizacija življenja... Poglejmo strani študentskih servisov, kjer oglašujejo „vroča dela“: strežba, selitve, pisarniška pomočnica.... Študentsko delo, malo delo, vse oblike prekernega dela so ista pizdarija!

Ne za režim izkoriščanja – za univerzalni garantirani dohodek!

Nobenega smisla nima zavzemati se za katerikoli režim izkoriščanja. Takšna trditev ni cinična. Študenti in ostali prekerci so dejansko prisiljeni, da delajo. Zato se moramo boriti za zmanjšanje teh prisil. Tako, da izborimo nove garancije, nove brezpogojne pravice, nove oblike družbene porabe – brezplačen prevoz, brezplačno stanovanje, brezplačno komunikacijo, brezplačno kulturo, brezplačno zdravstveno oskrbo, univerzalne štipendije ter dohodek... In seveda, da prisilimo prasce, da plačajo! Naša zmožnost proizvajanja je neskončno večja od okvirov uresničitve, ki jih omogočajo kapitalistične strukture izkoriščanja, ki se jim reče trg dela. Izborimo nove garancije in uničimo trg dela! Za svobodno proizvajanje!

Proti nadzoru – za solidarnost!

Zavračamo stigmatiziranje študentov, češ, da so anomalija na trgu. Prav tako zavračamo pozive k poostritvi oblik nadzora. Državni nadzor vedno udari po proletarcih, nikoli po izkoriščevalcih. Proti nadzoru postavljamo solidarnost! Solidarnost vseh prekercev bo zgradila moč, ki bo zrušila prisilo študentskega, malega, migrantskega in vseh ostalih oblik prekernega dela ter izborila garancije, ki bodo omogočile ustvarjalno eksistenco. Naslednje življenje ni pomembnejše od tega!

Proti predstavništvu – za avtonomno organiziranje!

Delo zavračamo zato, ker zavračamo odtujenost naših moči! Iz istega razloga zavračamo predstavniško organiziranje. Naših moči nimamo namena delegirati! Organizirali bomo skupno moč vseh prekercev in eksodus iz usrane družbe dela! Moč prekernim delavcem!!!

Vidimo se v sredo, 19. maja ob 12.00 v parku za Filozofsko fakulteto med Aškerčevo in Rimsko (trg prekercev).

JPEG

Socialni center Rog

novo na portalih gibanj