IWW - Nevidni delavci sveta

Izjava IWW ob vladni uredbi, s katero zagotavlja 300 tisoč evrov za reševanje socialne stiske tujih delavcev brez dovoljenja za stalno bivanje

Po dveh tednih izjemne iniciative delavcev sveta v obliki najemniških stavk in protestov je Vlada Republike Slovenije sprejela uredbo, s katero zagotavlja 300 tisoč evrov za reševanje socialne stiske tujih delavcev brez dovoljenja za stalno bivanje. Na IWW (Nevidne delavce sveta) so se obrnili nekateri novinarji in novinarke s prošnjo, da pokomentiramo vladno uredbo.

IWW (Nevidni delavci sveta) je samoorganizirano delavsko in družbeno gibanje, sestavljeno iz samoorganiziranih skupin delavcev, stavkovnih odborov in drugih skupnih orodij delavskega boja ter samoorganiziranih izobraževalnih in raziskovalnih projektov. Zaradi bazično demokratične narave organiziranosti IWW je hiter dokončen odgovor na vprašanje o stališču IWW do vladne uredbe nemogoč. O uredbi bomo razpravljali v okviru samoorganiziranih skupin in na skupščinah delavcev in na tej osnovi sprejeli skupna stališča. Prav tako bomo poskrbeli, da bo čimveč delavcev informiranih o možnostih, ki jih daje uredba.

Lahko pa damo na osnovi izkušenj iz bojev migrantskih delavcev delno oceno uredbe. Ta skuša nagovoriti skrajno stisko migrantskih delavcev, ki izhaja iz diskriminatorne zakonodaje. Ker se uredba loteva zgolj posledic, zahtevamo, da se vlada takoj loti vzrokov za nastali položaj migrantskih delavcev. Uredbi mora slediti sprememba zakonodaje in drugačna praksa, ki bosta razgradili diskriminacijo in uvedli enakopravnost migrantskih delavcev.

S to uredbo vlada priznava, da obstaja sramotna diskriminacija migrantskih delavcev. Potrebno je vedeti, da je na tisoče migrantskih delavcev dolga leta vplačevalo prispevke v socialno blagajno, pravic iz tega naslova pa niso mogli nikdar uveljaviti. Od vlade pričakujemo, da bo naslovila celotno problematiko sistematičnega kršenja pravic migrantskim delavcem. Ob tej priložnosti spominjamo tudi na več deset tisoč delavcev, ki so oropani morali zapustiti Republiko Slovenijo in so ostali brez možnosti za udejanjenje svojih pravic. Teh ta uredba ne zajema. Tudi zato bodo samoorganizirane skupine okradenih delavcev v okviru IWW tretjega marca v Banja Luki demonstrirale pred slovenskim konzulatom. In ob tej priložnosti pozivamo vlado RS, da nas ne skuša ponovno izigrati, kot se je to zgodilo po lanskoletnih demonstracijah v Sarajevu.

In na koncu še ocena iz perspektive IWW kot gibanja migrantskih in prekernih delavcev in delavk. Kljub uredbi še vedno živimo v družbi skorumpiranih ekonomskih in političnih subjektov, vrtincev, ki vsrkavajo skupno bogastvo in ga pretakajo v privatne žepe. In nam s tem vsem jemljejo prihodnost.

Boj se nadaljuje!

IWW