Univerza za nepodredljive vede

Izjava Gibanja 15o ob reorganizaciji tabora pred Boj za

Na ponedeljkovi skupščini je Gibanje 15o sklenilo podreti šotore na ploščadi pred ljubljansko borzo, ki smo jo zasedli 15. oktobra 2011 po protestu proti diktaturi finančnega kapitalizma. Začel se je Boj za dostojno življenje vseh posameznikov, za ustvarjanje odprte družbe, v kateri bo prostor za vse in v kateri se bodo lahko oblikovale avtonomne, neposredne, vključujoče in svobodne skupnosti, ki bodo prevzele nadzor nad svojim življenjem. Ena takšnih se je v preteklih mesecih oblikovala pred Boj za. S svojimi telesi se je upirala prevladujoči miselnosti, da smo krizo povzročili sami in da moramo zanjo tudi plačati preko varčevalnih ukrepov in kratenja socialnih pravic. Ustvaril se je odprt prostor, dostopen vsem, znotraj katerega so se oblikovale ideje, zbirale zgodbe uničujočih sistemskih praks, ki so bile podlaga za številne akcije, prepletali so se življenjski svetovi, drugačni od ustaljenih, a enako legitimni.

Skupnost, ki se je izoblikovala znotraj tabora, se je, kot kažejo pretekle izkušnje odprtih prostorov, prelevila v samoupravno zatočišče, varno sobo za uživanje drog in posameznike, ki nimajo nikjer drugje prostora, v katerem bi se počutili varne, svobodne, sprejete in v katerem bi lahko gradili svojo identiteto, ustvarjali svoje življenje s svojimi pravili in zaradi tega ne bi bili kriminalizirani, podvrženi strogim, vsiljenim pravilom in moralno superiorni, pokroviteljski drži. Med množico provizoričnih rešitev, ki jih ponujajo programi socialnega varstva na področju brezdomstva in dela z uživalci drog, ni nobene, znotraj katere se ne bi reproducirala stigma, ki se trdovratno lepi na posameznike in ki bi s svojo prehodnostjo pomenila začetek poti k dolgoročni rešitvi, k stanovanjem za vsakega posameznika, ne glede na njegove osebne okoliščine, namesto da so posamezniki prepuščeni večnim selitvam od zavetišča k zavetišču in preživljanju nemogočih razmer na prostem. Brez solidarnosti in brez tega, da bi država požrla svoje nelagodje do drugačnih oblik življenja in postavila ljudi na prvo mesto ter jim ponudila tisto, kar res potrebujejo. Še vedno ni varnih sob, ki uživalce drog ne bi več »džankizirale«, temveč bi jim ponudile dvig kulture uživanja drog, rešitev za širjenje bolezni (kot korak naprej od »končne točke« nizkopražnih programov v obliki razdeljevanja sterilnih igel) in zmanjšanje smrtnih primerov ter nenazadnje s tem povečala odprtost družbe do proste izbire tega, kako bodo posamezniki usmerjali svoje življenje.

Nedopustno je, da morajo posamezniki iskati zatočišče za preživetje v šotorih postavljenih v središču mesta, v pogojih, ki ne ustrezajo dostojnemu življenju in da so skupnosti prepuščene lastni iznajdljivosti pri ustvarjanju pogojev za preživetje, ne da bi za to dobile kakršnokoli pomoč s strani države. Skrajni čas je, da se nehamo zadovoljevati z začasnimi rešitvami, ki so meni nič-tebi nič postale trajne in se odrekle solidarnosti do sočloveka ter namesto prenatrpanih zavetišč, kjer so posamezniki v večnem čakanju. Zahtevamo stanovanja in garantiran dohodek, kot predpogoja za enakovredno družbeno vključevanje, za vse! Hkrati zahtevamo, da se prestrukturira polje politike do drog, ki mora prenehati z gonjo proti kriminaliziranim uživalcem drog, saj jih s tem le potiska v še globljo izključenost, revščino in životarjenje – dostojno življenje ni pogojeno z zaslužnostjo, dostopno le privilegiranim, ki so zmožni živeti znotraj normiranih kalupov, temveč mora biti dostopna vsem.

Gibanje 15o nadaljuje s svojimi aktivnostmi. Pred Boj za se bodo še naprej odvijale vsakodnevne skupščine in delavnice. Ostaja tudi največji šotor, ki ga bomo uporabljali kot dnevno informacijsko točko. Ideje vrejo in odpirajo se vedno nova polja nezadovoljenih potreb, ki jih je treba nasloviti. V petek, 13. aprila, začnemo ob 11. uri na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, kjer bomo zahtevali resničen začetek procesa dezinstitucionalizacije in svobodnega življenja v skupnosti. V četrtek, 19. aprila, pod geslom »Absolutno zavračamo« organiziramo množično demonstracijo proti varčevalnim ukrepom, tiraniji dolga in krizni diktaturi, za skupno blaginjo. Pospešeno pa se pripravljamo tudi na velike transnacionalne proteste v maju. Med 12. in 15. majem bomo v okviru globalnih akcijskih dni protestirali v naših mestih in regijah, nato pa se bomo skupaj z aktivisti iz vse Evrope zgrnili v Frankfurt, kjer bomo blokirali Evropsko centralno banko in druge pomembne finančne institucije.

#15o

www.15o.si

Univerza za nepodredljive vede

novo na portalih gibanj