Living Democracy - Živa demokracija

Dan potem (The Day After)

Absolutno zavračamo t.i. varčevalne ukrepe, ker so nepravični, nedemokratični in antisocialni!

Ko bi se morali pogovarjati o novih socialnih pravicah za prekerno generacijo, vlada RS jemlje obstoječe in demontira že tako okleščeno družbo blaginje.

Naša drža je brezkompromisna, saj so potrebe ljudi pred interesi kapitala. Vsiljeni varčevalni ukrepi, ki jih bo sprejel Državni zbor, so še en dokaz kraje demokracije. Zato se moramo samoorganizirati in jo ponovno iznajti. Pozivamo vse, ki zavračajo krajo skupne prihodnosti, da se povežemo in:

  • zgradimo konkretne oblike solidarnosti proti zategovanju pasov;
  • nadaljujemo nasprotovanje t.i. varčevalnim ukrepom, vključno z referendumom;
  • uveljavimo nov socialni pakt in zgradimo skupno blaginjo.

Prvo srečanje je na FDV v ponedeljek, 14. 5. 2012, ob 18.00.

Vzemimo svoje želje in potrebe zares!

www.15o.si

www.njetwork.org

info@15o.si

Pogledati online : Facebook dogodek

Living Democracy - Živa demokracija

novo na portalih gibanj