Living Democracy - Živa demokracija

#BLOKUPIRAJ ZA GLOBALNO SPREMEMBO! * Transnacionalni poziv k akciji v Frankfurtu med 16. in 19. majem 2012 * Mednarodna solidarnost v našem skupnem boju *

Pozivamo k množičnim protestom proti kriznemu režimu Evropske unije. Smo aktivistke in aktivisti iz številnih gibanj in bojev iz različnih evropskih ter drugih držav. V zadnjih mesecih in letih smo povzdignili svoje glasove v nasprotovanje napadom na naše svoboščine, zaposlitve in dohodek, ki se od začetka globalne krize silovito stopnjujejo. Združili in delili smo naše boje in izkušnje. Ugotovili smo, da v multitudi lokalnih oblik bijemo isto bitko. Naša gibanja se vzajemno krepijo, kot še nikoli poprej: nastaja resnično transnacionalna opozicija.

Neposredno po globalnih akcijskih dnevih, ko bomo med 12. in 15. majem (12M in 15M) protestirali v naših lastnih mestih in regijah, se bodo naši transnacionalni boji stekli v Frankfurt, v evropski hub globalnega kapitalizma ter izvor stiske in bede, ki ju je tržna diktatura finančnega kapitalizma vsilila milijonom ljudi.

Nasprotujemo vsesplošnemu zmanjševanju in zanikanju demokratičnih pravic v evroconi, ki ju povzroča globalna sistemska kriza.

Na periferiji EU doživljamo skrajne učinke politik, ki jih vsiljujeta nemška in francoska vlada ter izvršujejo institucije, ki predstavljajo globalni kapitalizem: Evropska centralna banka, Mednarodni denarni sklad, Evropska unija in njihove vsiljene tehnokratske vlade. Politike zategovanja pasov, programi strukturnega prilagajanja, odrekanje delavskih pravic, krčenje in privatizacija javnih storitev, kakršne so šolstvo, zdravstvo in blaginja, so osiromašili na milijone izmed nas, saj domnevno demokratične institucije plenijo človeške in naravne vire!

Vendar so ti procesi zgolj najočitnejši izraz prekarizacije delovnih in življenjskih pogojev po celotni Evropi in onkraj nje. Naše družbene vstaje, ki prečijo notranje meje EU, so izraz ogorčenja, ki deluje onkraj vseh oblik politične reprezentacije. Ker je reprezentativni demokraciji spodletelo, jo puščamo za sabo, ustvarjajoč lastne demokratične prakse v vsakdanjih bojih proti izkoriščanju.

Globalne migracije razumemo kot še en jasen izraz zavračanja tega transnacionalnega sistema izkoriščanja, njegovih mejnih režimov ter nasilnih vojn, saj uničuje naše okolje in osnovne dobrine. Situacija je urgentna: soočamo se s klimatsko katastrofo, ki jo je povzročil človek!

In vendar, tako v Evropi kot onkraj nje nastajajo politična gibanja, ki nasprotujejo vsakdanjemu izkoriščanju ljudi in okolja, družbeni fragmentaciji, prekarizaciji in rasizmu, ki nas želijo razdeliti in nato oslabiti. S povezovanjem teh gibanj, s krepitvijo naše vidnosti in moči, bomo prakticirali resnično demokracijo tukaj in zdaj.

Frankfurt je naša priložnost, da uresničimo te vezi in opolnomočimo lokalne boje na transnacionalni ravni. Blokirali bomo ključni center globalnega kapitalizma, učeč se iz dogodkov v Oaklandu in drugih zasedbenih oziroma #occupy gibanj v Združenih državah Amerike, ki so se učila iz revolucij severne Afrike ter Bližnjega Vzhoda in iz gibanj ogorčenih južne Evrope. Solidarnostno združimo naša gibanja za nadaljevanje tega boja! Ne izpustimo te priložnosti za ponovno iznajdbo naše skupne prihodnosti!

17. maja bomo s šotori zasedli parke in trge v središču mesta ter odprli prostore razprave in menjave. 18. maja se bomo iz različnih koncev stekli v finančno četrt: naša vizija je popolna blokada Evropske centralne banke in vseh drugih pomembnih finančnih institucij v Frankfurtu, s katero bomo zaustavili njihovo tekoče poslovanje. 19. maja bomo pokazali našo številnost z množično demonstracijo, ki bo dala vedeti, da finančnim institucijam ne bomo dopustili uničenja naših družb.

ZA TRANSNACIONALNO GIBANJE PROTI PREKERNOSTI IN RAZLAŠČANJU! ZA MEDNARODNO SOLIDARNOST, SVOBODO IN TAKOJŠNJO RESNIČNO DEMOKRACIJO!

#BLOKUPIRAJ FRANKFURT!

16. maj - prihod in akcije ob srečanju uprave ECB

17. maj - OKUPIRAJ finančno četrt, skupščine, kulturni program

18. maj - BLOKADA ECB in glavnih bank

19. maj - množična transnacionalna demonstracija

http://17to19m.blogsport.eu / http://european-resistance.org

+ ustvarite lokalne in regionalne akcijske skupine + sprejemajte in širite informacije + pridite v velikem številu +

Living Democracy - Živa demokracija

novo na portalih gibanj