Living Democracy - Živa demokracija

AGORA99

Na podlagi predloga, sprejetega na srečanju Blockupy, ki je potekalo v Frankfurtu med 17. in 20. 5.2012, vabimo k participaciji na srečanju Agora99.

(Vse nadaljnje informacije v različnih jezikih o Agori99 so objavljene na strani http://99agora.net/ )

Kaj je Agora99?

Srečanje evropskih in mediteranskih gibanj ter mrež na temo dolga, demokracije in pravic. Potekalo bo v Madridu med 2. in 4.11.2012.

Zakaj?

Rezi in politike plenjenja, ki smo jim podvrženi, nastajajo na globalnem in evropskem nivoju. Finančna ekonomija igra partijo na plošči, ki sega onkraj nacionalnih meja.

Kaj ta prostor pomeni za 99%? Kaj je sprožilo, da so množice ljudi globoko občutile dogodke v Egiptu, v Tuniziji, na Portugalskem, na trgu Syntagma v Grčiji, na Wall Streetu, v Čilu, v Mehiki in mnogih drugih krajih po zemeljski obli? Kako ta nov tip političnih struktur deluje po izbruhu arabske pomladi, v Islandiji, Grčiji, v Španiji po 15. maju? In kar je bolj bistveno, kako nadaljevati?

Čemu?

Želimo vzpostaviti odnos med tem, kar smo se naučili na trgu in v mrežah, vzpostavljenih v kontekstu 15M ter znanjem drugih evropskih in mediteranskih mrež. Želimo ustvariti prostor za izmenjavo, sodelovanje in organizacijo, ki bi deloval vsaj na evropskem nivoju.

Namen sestanka je oblikovanje skupnega delovnega koledarja, skupnih dogodkov, ki se nanašanjo na tri osi (dolg, demokracija in pravice) ter skupnih delovnih orodij.

Kakšna bo vsebina?

Srečanje se bo odvijalo znotraj treh različnih delovišč:

DELAVNICE: Delovni prostor za izmenjavo praktičnih znanj in izkušenj. Predlagamo tri delavnice na vsako temo sestanka (dolg, pravice, demokracija), čeprav jih je v primeru obilice predlogov lahko več.

DELOVNE SKUPINE/PREDLOGI: Vsaka izmed osi bo imela poseben sestanek v dopoldanskem ali popoldanskem času, na katerem bomo obravnavali in določili skupne datume, glavne cilje, skupna orodja itn.

OKROGLE MIZE: Dve okrogli mizi na os. Oblikovani bodo bolj klasični prostori, v katerih bodo potekali pogovori in predstavitve različnih vozlov evro-mediteranskih mrež.

Načrtovani sta tudi dve generalni skupščini: spoznavna na začetku in ena na koncu srečanja o zaključkih in doseženih kompromisih.

Kako lahko sodelujem?

Na internetni strani http://99agora.net/ so na voljo teksti, zapisniki, pozivi kot tudi spletni obrazec za predlog delavnice http://99agora.net/workshops/

Ob podanem predlogu za delavnico naj bo upoštevano:

A – To je srečanje evropsko/sredozemskih mrež. Predlogi naj se nanašajo na to raven.

B – Delavnice naj bodo umeščene v eno izmed delovnih linij: dolg, demokracija in pravice. To so zelo široke topike in želimo, da so kompleksne, vendar je pomembno držati vsebino delavnic znotraj njihovih okvirov.

C - Srečanje ima prvenstveno praktični značaj. Želimo mrežiti načine delovanja, metodologije, orodja itn. Delavnice bodo lažje napredovale, če bodo osredinjene na ta področja.

V septembru bomo zbirali predloge za delavnice, nato pa jih bomo sintetizirali na način, da bomo združili delavnice s podobnimi vsebinami ter predlagali mehanizme sodelovanja med delavnicami. Cilj je vzpostaviti odprto participacijo, a hkrati upoštevati omejen čas, ki nam je na voljo za srečanje. Pri predlogu delavnice je pomembno, da je iz njega razvidna vsebina, metodologija, kdo jo organizira ter orodja, potrebna za izvedbo.

Kako je srečanje organizirano?

Potekajo sestanki, ki so odprti. Osebe, ki sodelujejo na teh sestankih, se koordinirajo prek mailing liste madrid99agora@99agora.net.

Poleg tega mreže, ki izhajajo iz Blockupy srečanja, sodelujejo prek Blockupy mailing liste in Mumble sestankov.

Obvestila o srečanju so objavljena na strani in želimo si, da bi se čim bolj širila.

Oblikovali smo tudi tri delovne skupine: vsebina komunikacija logistika

Če načrtujete udeležbo, je zelo pomembno, da izpolnete obrazec http://99agora.net/workgroups/logistics/, saj želimo olajšati logistiko srečanja.

Dodatne informacije so na voljo na http://99agora.net/join-us/

Srečanje je odprto, zato svobodno širite vabilo!

Living Democracy - Živa demokracija

novo na portalih gibanj