Socialni center Rog

20 LET IZBRISA, 10 LET BOJA

V nedeljo, 26.2.2012, bo minilo natanko 20 let od izbrisa, od dejanja, s katerim je slovenska poosamosvojitvena oblast več kot 25 tisoč ljudem odvzela pravno podlago za življenje. Zgodba izbrisa pa ni samo zgodba o zločinu države in njenih uradnikov, temveč je tudi zgodba o boju in dostojanstvu. Zato se je potrebno spomniti, da letos mineva tudi 10 let od začetka boja izbrisanih za popravo posledic izbrisa. V izjemno težkih okoliščinah so izbrisani na izbris odgovorili tako, da so se samoorganizirali in začeli dolgotrajen in večplasten boj, ki je po letih tišine, zanikanja in administrativnega nasilja vseh vrst izbrisanim vendarle vrnil pravico do življenja. Z gotovostjo lahko namreč trdimo, da brez udejstvovanja mnogih v tem boju, ki je včasih privzel oblike konflikta z državnimi organi, drugič uličnih shodov ali druge vrste javnih intervencij, vseskozi pa je kombiniral pravne in politične prakse, danes izbrisa ne bi poznali v vseh njegovih razsežnostih, kakor tudi ne bi bil do te mere zasidran v slovensko in evropsko realnost. Obletnica izbrisa naj torej ne bo praznik navidezno ponovno vzpostavljene pravne države, temveč praznik dostojanstvenega boja izbrisanih za tisto, kar jim nikoli ne bi smelo biti vzeto.

Vendar pa boj še ni zaključen. Pri izbrisu ne gre za bežno anomalijo pravne države, ki bi jo bilo moč odpraviti zgolj s sprejemanjem novih pravnih aktov. Izbris je prizadel posameznike in posameznice v totalnosti njihovih življenj, zato bo morala tudi poprava njegovih posledic upoštevati življenja izbrisanih v njihovi celoti.

Ker posledice izbrisa še niso odpravljene in ker ne kaže, da se bo to kmalu spremenilo, bomo v nedeljo, 26.2.2012 v Socialnem centru Rog na Trubarjevi 72 v Ljubljani, obeležili 20. obletnico izbrisa in 10. obletnico delovanja.

Program:

  • ob 17h redna skupščina Civilne iniciative izbrisanih aktivistov
  • ob 19h tiskovna konferenca ob 20. obletnici izbrisanih
  • ob 20h premiera filma Dimitra Anakieva: Slovenija, moja dežela
  • druženje
Socialni center Rog

novo na portalih gibanj